Väntetider i vården

Väntetider i vården är landstingens gemensamma databas för uppföljning av väntetider. Databasen ska i första hand fungera som vägledning för vårdgivare och vårdkoordinatorer vid behov av hänvisning av patienter.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter