Smittskydd – statistik

Här hittar du statistik för anmälningspliktiga sjukdomar i Skåne. Du hittar också helårsstatistik med analys för de olika diagnoserna.

Sjukdomsstatistik

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter