Patientsäkerhetsuppföljning

Samtliga vårdgivare ska följa upp sitt patientsäkerhetsarbete enligt Patientsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att risker och avvikelser identifieras genom avvikelserapportering och används som grund för förbättring. 

Region Skåne genomför även övergripande mätningar av bland annat patientsäkerhetskulturen och särskilda riskområden. Resultaten redovisas på den här sidan och i Region Skånes patientsäkerhetsberättelse.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter