Ambulanssjukvård - statistik

Kvartalsvisa uppföljningar av den skånska ambulanssjukvården. I samband med dessa uppföljningar produceras även statistik kring ambulansuppdragen.

Statistiken är hämtad från SOS Alarm AB, men inom kort kommer även verksamhetsuppföljning att genomföras med hjälp av informationssystemet ISPASS 2.

Under 2017 kommer det därför att tillkomma ett antal nya rapporter med verksamhetsdata som hämtas från ISPASS 2.

Ambulansstatistik

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter