Indikatorbiblioteket

Här hittar du en sammanställning av indikatorer som definieras och används i uppföljningen av hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Endast indikatorer som används för uppföljning på en övergripande regional nivå återfinns i biblioteket. Från och med hösten 2016 är Indikatorbiblioteket en digital applikation:

Här hittar du Indikatorbiblioteket som en digital applikation 2017

Här hittar du Indikatorbiblioteket som en digital applikation 2016

Indikatorbiblioteket, indikatorer aktuella för 2017 (xls)
(senast uppdaterad 2017-09-13)

Biblioteket används för att strukturera och kvalitetssäkra alla indikatorer och omfattar de indikatorer som är aktiva (används), eller passiva (har använts eller kan komma att användas) i styrning och uppföljning av hälso- och sjukvård i Region Skåne. 

Tidigare versioner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter