Mariamottagning - missbruksmottagningar för unga

På flera orter i Skåne finns särskilda mottagningar för unga med missbruksproblem. Där kan även närstående få hjälp och stöd.

Dokument

  • Rapport 2020 - coronapandemins betydelse för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

    I denna rapport beskrivs de ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem på Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2020 vad gäller droganvändning och psykosocial situation.

    Dessa uppgifter jämförs med åren 2013-2019 för att belysa trender i
    de tre städerna. Årets rapport har ett särskilt tema med fokus på coronapandemins betydelse för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.