Indikatorgruppen

Indikatorgruppen har det samordnade ansvaret för indikatorbiblioteket och utser indikatoransvariga för enskilda indikatorer.

Indikatorgruppen värderar också förslag till nya indikatorer och fastställer dessa i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, samt föreslår urval av indikatorer och målnivåer för uppdrag och avtal.

Indikatorgruppen

 • Åsa Berling, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS - sammankallande
 • Ingela Fröjdh, Beslutsstöd, KSEK
 • Aleksandra Cavic, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS
 • Widerkrantz Petra, Medicinska rådgivare, HSS
 • Lena Luts, Medicinska rådgivare, HSS
 • Nicholas Burman, Uppdragsstyrning, HSS
 • Magnus Augustinsson, Strategisk Kvalitetsutveckling, HSS
 • Linda Staaf, Läkemedel, HSS
 • Johan Nilsson, Tandvård, HSS
 • Alexander Dozet, Patientnära frågor, HSS
 • Mikael Åström, Digitalisering och IT
 • Jonsson Christina, Digitalisering och IT

Indikatoransvariga

Indikatoransvarig ska samverka med sakkunniggrupp(er) inom aktuellt ämnesområde.

Indikatoransvarig kvalitetssäkrar, utvecklar och föreslår justeringar och tillägg avseende indikatorerna inom sitt område, samt ansvarar för att indikatorerna är uppföljningsbara.

Efter samråd med sakkunniggrupp(er) ska indikatoransvarig föreslå lämpliga målnivåer. Indikatoransvariga finns angivna i indikatorbiblioteket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.