Indikatorgruppen

Indikatorgruppen har det samordnade ansvaret för indikatorbiblioteket och utser indikatoransvariga för enskilda indikatorer.

Indikatorgruppen värderar också förslag till nya indikatorer och fastställer dessa i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören, samt föreslår urval av indikatorer och målnivåer för uppdrag och avtal.

Indikatorgruppen

 • Åsa Berling, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS - sammankallande
 • Ingela Fröjdh, Beslutsstöd, KSEK
 • Aleksandra Cavic, Behov, uppdrag och uppföljning, HSS
 • Widerkrantz Petra, Medicinska rådgivare, HSS
 • Lena Luts, Medicinska rådgivare, HSS
 • Nicholas Burman, Uppdragsstyrning, HSS
 • Magnus Augustinsson, Strategisk Kvalitetsutveckling, HSS
 • Linda Staaf, Läkemedel, HSS
 • Johan Nilsson, Tandvård, HSS
 • Alexander Dozet, Patientnära frågor, HSS
 • Mikael Åström, Digitalisering och IT
 • Jonsson Christina, Digitalisering och IT
 • Anders Rosendahl, Beslutsstöd, KSEK

Indikatoransvariga

Indikatoransvarig ska samverka med sakkunniggrupp(er) inom aktuellt ämnesområde.

Indikatoransvarig kvalitetssäkrar, utvecklar och föreslår justeringar och tillägg avseende indikatorerna inom sitt område, samt ansvarar för att indikatorerna är uppföljningsbara.

Efter samråd med sakkunniggrupp(er) ska indikatoransvarig föreslå lämpliga målnivåer. Indikatoransvariga finns angivna i indikatorbiblioteket.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter