Uppdrag 2023

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2023.

I Region Skånes verksamhetsplan och budget 2023 anges nya uppdrag till styrelser och nämnder med fokus på utveckling och förändring. All verksamhet ska i övrigt fortsatt bedrivas enligt tidigare uppdrag och/eller beslut samt styrande dokument såsom strategier och planer vilka relaterar till de uppdrag, lagar, regler och policys som Region Skåne har att förhålla sig till.

Uppföljning sker enligt regional uppföljningsplan 2023.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.