Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan för 2021.

Prioriterade områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!