Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2020

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2020 och verksamhetsplan för åren 2020 till 2021.

Prioriterade områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!