Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2019 och verksamhetsplan för åren 2019 till 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.