Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2018 till 2020.

Prioriterade områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!