Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2018 till 2020.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.