Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2018 till 2020.

Prioriterade områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter