Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2018

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2018 och verksamhetsplan för åren 2018 till 2020.

Prioriterade områden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter