Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2017 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2019.

Prioriterade områden

 • Tillgänglig och effektiv akutsjukvård

  Övergripande mål:

  • Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättras jämfört med 2016
 • Högkvalitativ cancervård i hela Skåne

  Övergripande mål:

  • Patientens väntetid från välgrundad misstanke om cancer till behandlingsstart ska följa målen i de nationella standardiserade vårdförloppen
  • Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska
 • Bättre förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

  Övergripande mål:

  • Kvinnor i förlossning ska omhändertas på vald förlossningsavdelning och hänvisning ska ske endast då kvinnans medicinska tillstånd kräver vård på annan förlossningsavdelning
 • Primärvården – befolkningens naturliga förstahandsval

  Övergripande mål:

  • Tillgänglighet, kompetens och effektivitet inom akutsjukvården ska förbättras jämfört med 2016
 • Övergripande mål:

  • De psykiatriska patientprocesserna ska vara sammanhållna, patienten ska vara delaktig i planering av vården och patientnöjdheten ska vara högre än rikssnittet
  • Följsamheten till vårdprogram och riktlinjer samt täckningsgraden i psykiatriska kvalitetsregister ska förbättras jämfört med föregående år
  • Antal självmord ska minska, nollvision ska råda
  • Tillgängligheten till psykiatrisk vård ska öka jämfört med föregående år
  • Barn med psykisk ohälsa, utvecklingsstörning och barn som far illa ska tidigt identifieras genom samverkan med socialtjänst och elevhälsa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.