Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2017 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2019.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.