Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2017

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2017 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2019.

Prioriterade områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!