Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2016

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2016 till 2018.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.