Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2016

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2016 till 2018.

Prioriterade områden

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!