Uppdrag för hälso- och sjukvård

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård (tidigare kallat hälso- och sjukvårdsnämndens samlade uppdrag) är hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2017 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2019.

Det är ett strategiskt dokument som utifrån budget anger omfattning, inriktning och ambitionsnivåer för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården i Region Skåne, i både privat och offentlig regi.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter