Temporär garantiersättning

Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOV (gäller ej Audionommottagningar och Tandvårdsenheter), LOU och IOP med anledning av Covid-19.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 25 juni 2020 att förlänga den temporära ersättningen till enheter med avtal enligt LOV (gäller ej Audionomer och Tandvård), LOU (ej vårdgaranti) eller IOP. Förlängningen gäller perioden 2020-07-01 - 2020-08-31.

Klicka HÄR för att ta del av beslutet.

Beslutet innebär att Region Skåne garanterar enheterna 70 procent av den ersättning de fått utbetald för mars månad 2019. Enheter som inte producerar vård motsvarande minst 30 procent av ersättningen för jämförelsemånaden erhåller ingen temporär garantiersättning.  Har enheten inte haft någon verksamhet föregående år kommer man utgå från medianersättningen, baserad på 6 senaste månaderna.

Enheter som producerat mer vård och vars ersättning den aktuella månaden 2020 skulle bli högre än jämförelsemånaden 2019, ersätts utifrån faktiskt producerad vård.

Klicka HÄR för att ta del av tillämpningsanvisningen och exempelberäkningen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter