Målrelaterad ersättning

För att stimulera vårdgivarna till högre kvalitet avsätts ca 3 procent av vårdersättningen år 2016 till målrelaterade ersättningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2016-11-23 antagit ”Förutsättningar och villkor för ackreditering och avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande 2017”. I dessa villkor har Målrelaterad ersättning (MRE) för utbildning Vårdcentral tagits bort.

De ansökningar som sänts till funktionsbrevlådan kommer inte att kunna beviljas MRE. De medel som tidigare avsattes för MRE-utbildning har tillförts budgeten i Hälsovalet.

Vi tackar alla för ett gott samarbete och stort engagemang.


Riktlinjer för utbildningar som genererar målrelaterad ersättning för
medarbetare på vårdcentraler i Hälsoval Skåne 2016.

Riktlinjer för målrelaterad ersättning 2016 (pdf)

List över godkända utbildningar. Här finns alla utbildningar listade med referensnummer, datum och ersättning.

Lista över godkända utbildningar f��r målrelaterad ersättning (xls)

Observera att endast vissa utbildningar som finns i utbildningskalendern i högerspalten är godkända för att generera målrelaterad ersättning.

Utbildningar som blivit godkända finns i nedanstående deltagarförteckning. Hittar ni inte den önskade utbildningen i förteckningen nedan så får ni skicka en förfrågan till Contact för att få den godkänd.

Deltagarförteckning

Utbildning (datum - utbildning & ort - ref.nr.)
Utbildningens längd (antal halvdagar)
Datum då utbildningen genomfördes
Enhet
Deltagare (för- och efternamn)
Uppgiftslämnare
Funktion

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter