Målrelaterad ersättning

För att stimulera vårdgivarna till högre kvalitet avsätts ca 3 procent av vårdersättningen år 2016 till målrelaterade ersättningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2016-11-23 antagit ”Förutsättningar och villkor för ackreditering och avtal för Vårdcentral i Hälsoval Skåne gällande 2017”. I dessa villkor har Målrelaterad ersättning (MRE) för utbildning Vårdcentral tagits bort.

De ansökningar som sänts till funktionsbrevlådan kommer inte att kunna beviljas MRE. De medel som tidigare avsattes för MRE-utbildning har tillförts budgeten i Hälsovalet.

Vi tackar alla för ett gott samarbete och stort engagemang.


Riktlinjer för utbildningar som genererar målrelaterad ersättning för
medarbetare på vårdcentraler i Hälsoval Skåne 2016.

Riktlinjer för målrelaterad ersättning 2016 (pdf)

List över godkända utbildningar. Här finns alla utbildningar listade med referensnummer, datum och ersättning.

Lista över godkända utbildningar för målrelaterad ersättning (xls)

Observera att endast vissa utbildningar som finns i utbildningskalendern i högerspalten är godkända för att generera målrelaterad ersättning.

Utbildningar som blivit godkända finns i nedanstående deltagarförteckning. Hittar ni inte den önskade utbildningen i förteckningen nedan så får ni skicka en förfrågan till Contact för att få den godkänd.

Deltagarförteckning

Utbildning (datum - utbildning & ort - ref.nr.)
Utbildningens längd (antal halvdagar)
Datum då utbildningen genomfördes
Enhet
Deltagare (för- och efternamn)
Uppgiftslämnare
Funktion

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter