HBTQ-kompetens - processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor

Region Skåne driver under 2019 fortsatt utbildning om HBTQ i samarbete med RFSL Rådgivningen Skåne.

Utbildningen vänder sig i första hand till medarbetare på inom Primärvårdens olika delar. 

Likarättsarbete utgör en viktig del i strävan efter att uppnå en mer jämlik hälsa i befolkningen. För att kunna leva upp till Region Skånes likabehandlingspolicy kan medarbetare vid olika vårdenheter i Skåne få möjlighet att reflektera kring exkluderande normer samt förstärka sin HBTQ-kunskap.

Processen börjar med ett planeringsmöte mellan RFSL Rådgivningen Skåne och chef/er på enheten som ska utbildas. Här diskuteras erfarenheter och kunskapsbehov rörande normer och HBTQ. Förväntningarna, yrkeskompetenser på arbetsplatsen, möjligheter för att utbildningen ska bli lyckad.

Utbildningen är en interaktiv processutbildning som sker på arbetsplatsen. Den omfattar fyra tillfällen varav den första gången är tre timmar och resterande gånger är två timmar. Tiden mellan utbildningstillfällena bör vara ca. två veckor och innehåller hemuppgift. Hela arbetsplatsen ska delta. Antalet deltagare i gruppen bör vara 15-25.

Processen avslutas med ett uppföljande möte i med RFSL. Då följs handlingsplanen som skapas vid det sista utbildningstillfället upp. Där finns också tillfälle att utbyta erfarenheter med chefer från andra verksamheter som genomgått utbildningen.

Utbildningen är kostnadsfri även under 2019.

Anmäl intresse till RFSL Rådgivningen Skåne:

E-post skane@rfsl.se

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter