Hänvisning till Sjukvårdsrådgivningen 1177

Vårdcentralerna ska, enligt förfrågningsunderlag, följa det arbetssätt som införts för hänvisning av ”ÖV-akutpatienter” som ringer till 1177 under  jourtid. Här erbjuds patienten möjlighet att bli uppringd av sin valda vårdcentral påföljande vardagsmorgon. 

Patienter som ringer 1177, kan hänvisas till vald vårdcentral i Hälsoval Skåne dagtid under vardagar och inom ramen för omhändertagandet inom 24 timmar enligt Triagehandbokens definition för patienter på vårdnivån ÖVakut.

Detta gäller för patienter som ringer till 1177 under följande tider:

  • söndag från kl. 22.00 - måndag kl. 07.00 (samt motsvarande för helgdag före vardag från kl. 22.00 - efterföljande vardag kl. 07.00)
  • helgfria vardagar kl. 22.00 (måndag-torsdag) till kl. 07.00 (tisdag-fredag)

Hänvisning till vald vårdcentral gäller inte under natt till lördag och söndag. Då hänvisar vi patienter som ringer till 1177 att själva ta kontakt med den kvälls- och helgmottagning som vårdcentralen är ansluten till.

  • Patienter som ringer till 1177, får triagebedömning  med stöd av Rådgivningsstödet 1177/ Triagehandboken.
  • I de fall sjukvårdsrådgivningens triagebedömning leder till hänvisning till vårdnivån ÖVakut erbjuds patienten möjlighet att bli uppringd av sin valda vårdcentral för medicinsk bedömning påföljande vardagsmorgon.
  • Rådgivande sjuksköterska på 1177 överför, till den vårdcentral patienten är listad på, information om namn och vilket telefonnummer patienten kan nås på. Informationsöverföringen sker via vårdcentralernas receptionsbrevlådor och, om sådan inte finns, via angivna e-postadresser. 
  • Varje vårdcentral ansvarar för att dagligen öppna receptionsbrevlåda/mail och senast samma dag kontakta patienten per telefon för medicinsk bedömning och ställningstagande till vård och behandling. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.