Information om beslutade förändringar i förfrågningsunderlag inför år 2022

Information om beslutade förändringar i förfrågningsunderlagen inför år 2022 för Vårdcentral, Barnavårdscentral och Barnmorskemottagningar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 19 november 2021 om de nya förfrågningsunderlagen för Vårdcentral, Barnavårdscentral och Barnmorskemottagningar gällande år 2022.

Förfrågningsunderlag

För Vårdcentral med berättarröst

För Vårdcentral utan berättarröst

För Barnavårdscentral med berättarröst

För Barnmorskemottagning med berättarröst

För Barnmorskemottagning utan berättarröst

För allmänna delar BVC och BMM med berättarröst

För allmänna delar BVC och BMM utan berättarröst

Årligt dialogmöte, Vårdcentral, Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral

Region Skånes politiker bjöd den 13 september 15.00–16.30 in privata och offentliga verksamhetsrepresentanter från primärvården till årligt dialogmöte avseende förslag till förändringar i Förfrågningsunderlag 2022. Mötet genomfördes digitalt och inspelning finns tillgänglig nedan.

Powerpointpresentationen som visades vid mötet

Frågor och svar Barnmorskemottagning och Barnavårdscentral

Frågor och svar Vårdcentral

Dialogmöte 13 september 2021

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.