Dialogmöte vårdcentral, barnavårdscentral och barnmorskemottagning

Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) politiker bjöd in privata och offentliga verksamhetsrepresentanter från primärvården till årligt dialogmöte som 2020-06-03 genomfördes digitalt.

Inför dialogmötet fick deltagarna möjlighet att ta del av filmer med presentation av förslag på förändringar för Förfrågningsunderlag 2021.

Webbsändning från dialogmötet.

Under dialogmötet fanns även möjlighet till interaktivitet och inkomna frågor besvarades. Bildspel samt svar på frågor som inte besvarades vid dialogmötet finns redovisade här.

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter