Väntetidsrapportering audionommottagningar

Fyll i uppgifter enligt anvisningar under varje rubrik. Uppgifterna ska spegla aktuellt läge den sista dagen i månaden.

För att underlätta rapporteringen och för att säkerställa att de tider som uppges är beräknade på samma sätt hos alla vårdgivare finns definition och beskrivning under respektive rubrik.

Väntetidsrapportering

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Bedömningsbesök - Första kartläggande besök

Uppgifterna ska spegla den normala verksamheten, inte eventuella prioriterade besök.

Beräknad väntetid

Räknas från patientkontakt - egenanmälan (faktisk- eller fiktiv) alternativt då remiss ankom till mottagningen till tid bokats (alternativt dag då ni beräknar att patienten kommer att få tid eller kunnat få tid).

Ange totalt antal väntande patienter till kartläggnings- och bedömningsbesök. Räkna både patienter som inte fått tid och de som fått tid framåt. Ange hur många patienter som väntar och hur länge fördelat på respektive kolumn/tid. Alla fält utom notering måste fyllas i på varje rad. Sammanlagda antal väntande ska stämma med fälten ovan.

Om det finns patienter som väntat mer än 60 dagar ska även notering med anledning till detta anges (PVV=Patientvald väntan) eller fritext.

Antal patienter som väntar

Faktisk väntetid

Antal avslutade patienter och väntad tid

Notera hur många patienter med avslutande rehabiliteringar (kod 24 och 25) ni haft under månaden som gått, fördelat på den tid patienterna faktiskt fick vänta på sitt kartläggnings- och bedömningsbesök.

Väntad tid räknas från då patienten tog kontakt eller remiss ankom, till patienten faktiskt kom för bedömnings och kartläggningsbesök. Antal patienter ska stämma överens med rapporterade enligt kod 24 och 25 för föregående månad. Alla fält utom notering måste fyllas i. Sammanlagda antal och avslut ska stämma med fälten ovan.

Om det finns patienter som väntat mer än 60 dagar ska även notering med anledning till detta anges (PVV=Patientvald väntan) eller fritext.

Start Behandling - första utprovningsbesök

Uppgifterna ska spegla den normala verksamheten – inte eventuellt prioriterade besök.

Avser patienter som kommer till er för rehabilitering och som redan utfört kartläggning- och bedömningsbesök hos annan vårdgivare (eller tidigare hos er, som avvaktat och nu åter önskar tid).

Beräknas från patientkontakt - egenanmälan (faktisk- eller fiktiv) alternativt då remiss ankom till mottagningen till tid bokats (alternativt dag då ni beräknar att patienten kommer att få tid eller kunnat få tid). 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.