Idéburna sektorn

Här hittar du information om hur du kan söka bidrag till ideella organisationer och föreningar för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Utöver bidrag finns samarbetsformatet Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, som är ett särskilt tjänsteavtal mellan idéburna organisationer och offentlig sektor. 

Om idéburet offentligt partnerskap (Utveckling.skane.se) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter