Reservkraftsprov

Nedan hittar du detaljerad information om reservkraftsproven på Region Skånes sjukhusområden. 

Så berörs verksamheten

Startprov av reservkraftaggregaten medför ingen störning för verksamheten, inget avbrott på nätet.

Månadsprov av reservkraftaggregaten medför ingen störning för verksamheten, parallelldrift sker under ca 30 minuter.

Storprov och avbrottsprov innebär att inkommande nät bryts och medför ett totalt strömavbrott på ca 30 sekunder.

Full lastprov innebär nätavbrott på runt en timme.

Sjukhusområden

 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Helsingborg

  År 2016 

  Dag

  Datum

  Tid

  Typ

  Onsdag 13 januari 07:00 Full lastprov
  Onsdag 10 februari 07:00 Avbrottsprov
  Onsdag 16 mars 07:00 Full lastprov
  Onsdag 13 april 07:00 Fullastprov
  Onsdag 11 maj 07:00 Avbrottsprov
  Onsdag 15 juni 07:00 Full lastprov
  Onsdag 20 juli 07:00 Full lastprov
  Onsdag 17 augusti 07:00 Avbrottsprov
  Onsdag 21 september 07:00 Full lastprov
  Onsdag 19 oktober 07:00 Full lastprov
  Onsdag 16 november 07:00 Avbrottsprov
  Onsdag 21 december 07:00 Full lastprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Hässleholm

  År 2016

  Dag

  Datum

  Tid

  Typ

  Torsdag 28 januari 19:00 Storprov
  Torsdag 25 februari 19:00 Månadsprov
  Torsdag 31 mars 19:00 Storprov
  Torsdag 28 april 19:00 Månadsprov
  Torsdag 26 maj 19:00 Månadsprov
  Torsdag 30 juni 19:00 Storprov
  Torsdag 28 juli 19:00 Månadsprov
  Torsdag 25 augusti 19:00 Månadsprov
  Torsdag 29 september 19:00 Storprov
  Torsdag 27 oktober 19:00 Månadsprov
  Torsdag 24 november 19:00 Månadsprov
  Torsdag 22 december 19:00 Storprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Kristianstad

  År 2016

  Dag

  Datum

  Tid

  Typ

  Måndag 4 januari 05:30 Månadsprov
  Måndag 1 februari 05:30 Månadsprov
  Måndag 7 mars 05:30 Månadsprov
  Måndag 4 april 05:30 Månadsprov
  Måndag 2 maj 05:30 Månadsprov
  Måndag 13 juni 05:30 Månadsprov
  Måndag 4 juli 05:30 Månadsprov
  Måndag 1 augusti 05:30 Månadsprov
  Måndag 5 september 05:30 Månadsprov
  Måndag 3 oktober 05:30 Månadsprov
  Måndag 7 november 05:30 Månadsprov
  Måndag 5 december 05:30 Månadsprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Landskrona

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
  Torsdag 7 januari 07:30 Startprov
  Torsdag 21 januari  10:00 Full lastprov
  Torsdag 4 februari 07:30 Startprov 
  Torsdag 18 februari 10:00 Full lastprov 
  Torsdag 3 mars 07:30 Startprov
  Torsdag 17 mars 07:30 Startprov
  Torsdag 31 mars 06:00 Avbrottsprov
  Torsdag 14 april 07:30 Startprov
  Torsdag 28 april 10:00 Full lastprov
  Torsdag 12 maj 07:30 Startprov
  Torsdag 26 maj 10:00 Full lastprov
  Torsdag 9 juni 07:30 Startprov
  Torsdag 22 juni 10:00 Full lastprov
  Torsdag 7 juli 07:30 Startprov
  Torsdag 21 juli 07:30 Startprov
  Torsdag 4 augusti 06:00 Avbrottsprov
  Torsdag 18 augusti 07:30 Startprov
  Torsdag 1 september 10:00 Årsprov
  Torsdag 15 september 07:30 Startprov
  Torsdag 29 september 10:00 Full lastprov
  Torsdag 13 oktober 07:30 Startprov
  Torsdag 27 oktober 06:00 Avbrottsprov
  Torsdag 10 november 07:30 Startprov
  Torsdag 24 november 10:00 Full lastprov
  Torsdag 8 december 07:30 Startprov
  Torsdag 22 december 06:00 Avbrottsprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Lund

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
  Onsdag 27 januari 07:00 Storprov
  Fredag 26 februari 07:00 Månadsprov
  Onsdag 30 mars 07:00 Storprov
  Fredag 29 april 07:00 Månadsprov
  Fredag 27 maj 07:00 Månadsprov
  Fredag 24 juni 07:00 Månadsprov
  Fredag 26 augusti 07:00 Månadsprov
  Fredag 30 september 07:00 Månadsprov
  Onsdag 26 oktober 07:00 Storprov
  Fredag 28 oktober* 07:00 Månadsprov
  Fredag 25 november 07:00 Månadsprov

  *Om storprov den 26/10 genomförs som planerat kommer inte detta månadsprov den 28/10 att genomföras.

 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Malmö

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
   Torsdag 21 januari   Månadsprov
   Torsdag 18 februari  07:00 Storprov
   Torsdag 31 mars   Månadsprov
   Torsdag 21 april   Månadsprov
  Torsdag 25 augusti 07:00 Storprov
  Torsdag 22 september   Månadsprov
  Torsdag 20 oktober   Månadsprov
  Torsdag 24 november 07:00 Storprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Orup

  År 2016

  Dag

  Datum

  Tid

  Typ

  Tisdag 5 januari  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 2 februari  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 1 mars  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 5 april  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 3 maj  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 7 juni  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 5 juli  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 2 augusti  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 6 september  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 4 oktober  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 1 november  13:00 Avbrottsprov
  Tisdag 6 december  13:00 Avbrottsprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Pålsjö

  År 2016

  Dag

  Datum

  Tid

  Typ

   Torsdag 14 januari 13:00 Full lastprov
   Torsdag 11 februari 13:00 Avbrottsprov
   Torsdag 17 mars 13:00 Full lastprov
   Torsdag 14 april 13:00 Full lastprov
   Torsdag 12 maj 13:00 Avbrottsprov
   Torsdag 16 juni 13:00 Full lastprov
   Torsdag 21 juli 13:00 Full lastprov
   Torsdag 18 augusti 13:00 Avbrottsprov
   Torsdag 22 september 13:00 Full lastprov
   Torsdag 20 oktober 13:00 Full lastprov
   Torsdag 17 november 13:00 Avbrottsprov
   Torsdag 22 december 13:00 Full lastprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Trelleborg

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
  Tisdag 12 januari   Startprov
  Tisdag 9 februari   Startprov
  Tisdag 1 mars 05:30 Avbrottsprov
  Tisdag 5 april   Startprov
  Tisdag 3 maj   Startprov
  Onsdag 1 juni 05:30 Avbrottsprov
  Tisdag 5 juli   Startprov
  Tisdag 2 augusti   Startprov
  Tisdag 6 september 05:30 Avbrottsprov
  Tisdag 4 oktober   Startprov
  Tisdag 1 november   Startprov
  Tisdag  6 december 05:30 Avbrottsprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Ystad

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
  Tisdag 12 januari 06:00 Månadsprov
  Tisdag 26 januari   Startprov
  Tisdag 9 februari 06:00 Månadsprov
  Tisdag 23 februari 06:00 Avbrottsprov
  Tisdag 8 mars 06:00 Full lastprov
  Tisdag 22 mars   Startprov
  Tisdag 5 april 06:00 Månadsprov
  Tisdag 19 april   Startprov
  Tisdag 3 maj 06:00 Avbrottsprov
  Tisdag 17 maj   Startprov
  Tisdag 31 maj   Startprov
  Tisdag 14 juni 06:00 Månadsprov
  Tisdag 28 juni   Startprov
  Tisdag 12 juli 06:00 Månadsprov
  Tisdag 26 juli   Startprov
  Tisdag 9 augusti 06:00 Full lastprov
  Tisdag 23 augusti   Startprov
  Tisdag 6 september 06:00 Avbrottsprov
  Tisdag 20 september   Startprov
  Tisdag 4 oktober 06:00 M��nadsprov
  Tisdag 18 oktober   Startprov
  Tisdag 1 november 06:00 Månadsprov
  Tisdag 15 november   Startprov
  Tisdag 29 november   Startprov
  Tisdag 13 december 06:00 Avbrottsprov
  Tisdag 27 december   Startprov
 • Reservkraftsprov på sjukhusområdet i Ängelholm

  År 2016

  Dag Datum Tid Typ
   Onsdag 13 januari 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 27 januari 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 10 februari 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 24 februari 07:00 Avbrottsprov*
   Onsdag 9 mars 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 23 mars 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 6 april 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 20 april 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 4 maj 07:00 Utan avbrott
   Onsdag 18 maj 07:00 Avbrottsprov
   Onsdag 1 juni 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 15 juni 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 27 juli 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 10 augusti 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 24 augusti 07:00 Avbrottsprov*
  Onsdag 7 september 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 21 september 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 5 oktober 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 19 oktober 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 2 november 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 16 november 07:00 Avbrottsprov
  Onsdag 30 november 07:00 Utan avbrott
  Onsdag 14 december 07:00 Utan avbrott

  *Den 24/2 och 24/8 ingår nätväxling, det ger ett extra avbrott på 4 sekunder innan avbrottsprovet utförs. Alltså 2 korta avbrott under dessa prov.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter