Kartor och parkering - sjukhusområden

Här hittar du parkeringskartor över Region Skånes sjukhusområden samt praktisk information om parkeringsplatser och avgifter.

 • Helsingborg

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Helsingborg (pdf)

  Parkeringshuset Glashuset når du via Charlotte Yhlens gata, nära huvudentrén. Ett begränsat antal parkeringsplatser finns även utanför huvudentrén, akutmottagningen och förlossningen.

  Avgift: 10kr/timme i Glashuset och 20kr/timme på övriga platser, alla dagar.

  Avgiften betalar du med mobil, eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto   
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa ett abonnemangskort via SwappAccess  för parkering i P-hus Glashuset och P-hus läkarhuset. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats. 

  Pris: 500 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Helsingborgs sjukhusområde finns ett 30-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.  

  Här parkerar du gratis under tidsbegränsningen på 4 timmar.

 • Hässleholm

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Hässleholm (pdf)

  Parkeringsplatser når du via Esplanadgatan och Ambulansvägen. Det finns även parkering nära psykiatribyggnaden via Linnégatan.

  Avgift: 6 kr/ timme, alla dagar 06:00 - 22:00.

  Avgiften betalar du med mobil, eller i betalautomat med mynt eller betal-/bensinkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i betalautomaten på personalparkeringen vid ambulansstationen med infart från Linnégatan. 

  30-dagars abonnemanget kan endast köpas med betalkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Hässleholms sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Kristianstad

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Kristianstad (pdf)

  Parkeringsplatser når du via vid JA Hedlunds (huvudentrén) och Blekingevägen. Det finns även parkering utanför akutmottagningen, via Ambulansvägen.

  Avgift: 10 kr/timme, alla dagar 06:00 - 22:00.

  Avgiften betalar du med mobil eller i en betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i en betalautomat på kulvertvåning. Abonnemanget kan endast köpas med betalkort. Ett abonnemangskort garanterar inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På sjukhusområdet i Kristianstad finns ett 40-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Landskrona

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Landskrona (pdf)

  Parkeringsplatser vid huvudentrén når du via Vattenverksallén. Det finns även parkering via S:t Olofsgatan/ Gösta Lundhs gata eller Stenorsvägen.

  Avgift: 10 kr/timme vid huvudentrén och 6kr/ timme på övriga platser. Alla dagar 06:00 - 22:00.

  Avgiften betalar du med mobil, eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i betalautomaten som finns på personalparkeringen, med infart från Stenorsvägen. 

  30-dagars abonnemanget kan endast köpas med betalkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Landskrona sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Lund

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Lund (pdf)

  Adresskarta över sjukhusområdet i Lund (pdf)

  Här finns parkeringshusen Ovalen och Granathen finns på sjukhusområdet. Här finns även ett antal markparkeringar, som är utmärkta på parkeringskartan.
   
  Avgift: 12 kr/timme (max: 100 kr/dygn) för parkeringshusen och 12-18 kr/ timme för övriga parkeringsplatser.

  Avgiften betalar du med bensin-/betalkort eller mynt i betalautomaterna. Om du kör ut inom 15 minuter från ett av parkeringshusen kommer du inte att debiteras.

  Vid förlorad biljett för timparkering måste du lösa ut ”förlorad biljett”  i betalautomaten för att kunna köra ut.  Avgift för förlorad biljett är 200 kronor.

  Abonnemangskort för långtidsinlagda patienter  

  Patienter som beräknas vara inlagda för behandling i minst två veckor kan köpa ett abonnemangsskort som gäller för parkeringshusen samt vissa markparkeringar (se skyltning på sjukhusområdet).

  Intyg för köp av månadskort för parkering – patienter ska fyllas i av ansvarig läkare eller avdelningschef. Intyget visar patienten för portvakten, som tilldelar passerkort till betalautomaten på Akutgatan 2.

  Abonnemangskortet gäller i 30 dagar. Varken abonnemangs- eller dagskort ger garanti för parkeringsplats.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Lunds sjukhusområde finns ett 50-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

  Parkeringsplatserna runt "Blocket" (huvudbyggnaden) har en tidsbegränsning på 4 timmar.

 • Malmö

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Malmö (pdf)

  Parkeringshuset Södervärn når du via Södra Förstadsgatan. Det finns även parkeringsplatser vid norra sjukhusområdet, södra sjukhusområdet (Cronquists gata) och MFC-parkeringen (Waldenströmsgata 5).

  Avgift: 

  • 18kr/ timme (max 60 kr/dygn) i parkeringshus Södervärn, alla dagar, dygnet runt.
  • 12 - 20 kr/ timme (max: 160 kr/dygn) på norra sjukhusområdet.
  • 12kr/timme (max: 100kr/dygn), alla dagar, dygnet runt på södra sjukhusområdet.

  Avgiften betalar du med mobil eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Malmös sjukhusområde finns ett 30-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis under tidsbegränsningen på 24 timmar.

 • Trelleborg

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Trelleborg (pdf)

  Parkeringsplatserna utanför huvudentrén når du via Hedvägen.

  Avgift: 6 kr/ timme, alla dagar 06:00–22:00.

  Avgiften betalar du med mobil, eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i betalautomaten som finns på parkeringen med infart från Frans Malmrosgatan.

  30-dagars abonnemanget kan endast köpas med betalkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Trelleborgs sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Ystad

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Ystad (pdf)

  Parkeringsplatser utanför huvudentrén når du via Kristianstadvägen.

  Avgift: 10 kr/timme, alla dagar 06:00–22:00.

  Avgiften betalar du med mobilen eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort.

  Betala med mobilen

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  Köpa 30-dagars abonnemang för anställda

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i betalautomaten som finns på parkeringsplatsen med infart från Lasarettsgatan/Sankta Helenas väg eller betalautomaten som finns vid infart från Thorssons väg vid ambulansstationen. 

  30-dagars abonnemanget kan endast köpas med betalkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Ystad sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Ängelholm

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Ängelholm (pdf)

  På Ängelholms sjukhusområde finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i parkeringshus samt utomhusparkeringar.

  Hälsostaden Ängelholm AB hanterar all parkering inom sjukhusområdet, läs mer på Halsostaden.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter