Kartor och parkering - sjukhusområden

Här hittar du parkeringskartor över Region Skånes sjukhusområden samt praktisk information om parkeringsplatser och avgifter.

 • Helsingborg

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Helsingborg (pdf)

  På sjukhusområdet i Helsingborg finns två parkeringshus och en markparkering. Samtliga parkeringsplatser är avgiftsbelagda alla dagar, dygnet runt.

  P-hus Glashuset 

  I Glashuset finns 511 parkeringsplatser. In- och utfart till parkeringshuset går via Bergendalsgatan, där maxhöjden är 2,20 meter. Parkering med släp är inte tillåten i Glashuset.

  Timparkering: 10 kr/timme (max: 100 kr/dygn). 
  Parkeringsavgiften betalas i efterskott i en av betalautomaterna som finns på plan 10 i trapphuset på Glashusets kortsidor. Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt.

  P-hus Läkarhuset

  Parkeringsplatserna i Läkarhuset  visar antal tillgängliga platser på en digital skylt utanför parkeringshuset. Här finns bara parkeringsplatser för personal med abonnemangskort.

  Markparkering

  Ett begränsat antal markparkeringsplatser finns vid huvudentré, akutmottagning och förlossning.

  Timparkering: 20 kr/timme 

  Abonnemangskort för anställda i Region Skåne

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangsskort för parkering i P-hus Glashuset och P-hus Läkarhuset, via SwappAccess. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 500 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Helsingborgs sjukhusområde finns ett 30-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.  

  Här parkerar du gratis under tidsbegränsningen på 4 timmar.

 • Hässleholm

  Parkering med infart från Esplanadgatan

  Första parkeringsytan bakom idrottsanläggningen.

  Endast timparkering.
  Pris: 6 kr/timme, klockan 06.00 till 22.00, alla dagar. Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt i betalautomaterna. 

  Parkering med infart från Esplanadgatan

  Ej första parkeringsytan bakom idrottsanläggningen.

  Endast timparkering.
  Pris: 6 kr/timme, klockan 06.00 till 22.00, alla dagar. Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt i betalautomaterna. 

  Parkering vid Ambulansvägen 

  Endast timparkering.
  Pris: 6 kr/timme, klockan 06.00 till 22.00, alla dagar. Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt i betalautomaterna. 

  Parkering vid ambulansstation, infart från Linnégatan

  Endast parkering med abonnemangkort.

  Du som för anställda i Region Skåne kan köpa abonnemangkort i betalautomat BA44 vid ambulansstationen. Kortet kan endast betalas med bank-/bensinkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dygn.

  Parkering vid psykiatribyggnad, infart från Linnégatan

  Endast timparkering.
  Pris: 6 kr/timme, klockan 06.00 till 22.00, alla dagar. Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt i betalautomaterna. 

  Parkering för rörelsehindrade

  På Hässleholms sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Kristianstad

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Kristianstad (pdf)

  På sjukhusområdet i Kristianstad finns flera parkeringar för patienter och besökare. Bland annat mellan JA Hedlunds väg och Blekingevägen. Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda.

  Timparkering

  Avgift: 10 kr/timme (alla dagar 06:00 - 22:00)

  Betalning

  Du betalar för parkeringen med mobilen eller i en betalautomat. Betalautomaten tar mynt och bensin-/betalkort.

  För att betala med mobilen:

  1. Skapa ett SwappAccess-konto  
  2. Ladda ned appen SwappAccess via Google Play eller AppStore
  3. Ange i appen när du startar och avslutar din parkering

  30-dagars abonnemang för anställda i Region Skåne

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangskort i automat BA 118 och BA 117 på kulvertvåning. 30-daarsabonnemanget kan endast köpas med betalkort. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På sjukhusområdet i Kristianstad finns ett 40-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Landskrona

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Landskrona (pdf)

  På sjukhusområdet i Landskrona finns tre parkeringsplatser, samtliga är avgiftsbelagda alla dagar, klockan 06.00 - 22.00.

  Parkering vid huvudentré, med infart från Vattenverksgatan

  Endast timparkering. Pris: 10 kr/timme.
  Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt, betalautomaterna tar inte emot sedlar. 

  Parkering vid Kvarngatan med infart från S:t Olofsgatan/Lasarettsgatan

  Endast timparkering. Pris: 6 kr/timme
  Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt, betalautomaterna tar inte emot sedlar.  

  Parkering med infart från Stenorsvägen

  Timparkering. Pris: 6 kr/timme.
  Du kan betala med bensin-/betalkort eller med mynt, betalautomaterna tar inte emot sedlar.

  Abonnemangskort för anställda i Region Skåne

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa kan köpa abonnemangsskort för parkering. Kortet går att köpa i betalautomat BA 54, som finns på personalparkeringen med infart från Stenorsvägen. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På sjukhusområdet i Landskrona finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Lund

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Lund (pdf)

  Adresskarta över sjukhusområdet i Lund (pdf)

  På Lunds sjukhusområde finns ett flertal parkeringsplatser. Samtliga P-platser är avgiftsbelagda dygnet runt, alla dagar.

  Parkeringshus

  Parkeringshusen Ovalen och Granathen är tillgängliga för timparkering.

  Pris: 12 kr/timme (max: 100 kr/dygn)
  Om du kör in med biljett eller kredit-/bensinkort och kör ut inom 15 minuter kommer du inte att debiteras.

  Vid förlorad biljett för timparkering måste du lösa ut ”förlorad biljett”  i betalautomaten för att kunna köra ut.  Pris: 200 kronor.

  Markparkering

  Alla ytor för parkering med timbiljett inne på sjukhusområdet är utmärkta på parkeringskartan.

  Pris: 12-18 kr/timme
  Du kan betala med kort eller mynt i betalautomaterna.

  Abonnemangskort för långtidsinlagda patienter  

  Patienter som beräknas vara inlagda för behandling i minst två veckor kan köpa ett abonnemangsskort som gäller för parkeringshusen samt vissa markparkeringar (se skyltning på sjukhusområdet).

  För att patienter ska kunna köpa abonnemangsskort i Q-parks betalautomat krävs att Intyg för köp av månadskort för parkering – patienter är ifyllt av ansvarig läkare eller avdelningschef. Intyget ska patienten visa för portvakten, som tilldelar passerkort till betalautomaten på Akutgatan 2.

  Abonnemangskortet gäller i 30 dagar. Varken abonnemangs- eller dagskort ger garanti för parkeringsplats.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Lunds sjukhusområde finns ett 50-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

  Parkeringsplatserna runt "Blocket" (sjukhusets huvudbyggnad) har en tidsbegränsning på 4 timmar.

 • Malmö

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Malmö (pdf)

  På sjukhusområdet i Malmö finns parkeringshus samt parkeringsplatser på gatorna mellan sjukhusets byggnader och runt sjukhusområdet.

  P-hus Södervärn, infart från Södra Förstadsgatan

  Pris: 18kr/timme, alla dagar, dygnet runt (max 60 kr/dygn).
  Du kan betala med mynt, bensin- och kontokort i betalningsautomaten.

  Norra sjukhusområdet

  Pris: 20 kr/timme mellan klockan 06.00-22.00,
  12kr/timme mellan klockan 22.00–06.00 (max: 160 kr/dygn).
  Du kan betala med mynt, bensin- och kontokort i betalningsautomaten eller via din telefon.

  Södra sjukhusområdet (Cronquists gata)

  Pris: 12kr/timme, alla dagar, dygnet runt (max: 100kr/dygn).
  Du kan betala med mynt, bensin- och kontokort i betalningsautomaten eller med din telefon.

  MFC-parkeringen vid Jan Waldenströms gata 5

  Pris: 20kr/timme mellan klockan 06.00-22.00,
  12kr/timme mellan klockan 22.00 - 06.00 (max: 160kr/dygn).
  Du kan betala med mynt, bensin- och kontokort i betalningsautomaten eller med din telefon.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Malmös sjukhusområde finns ett 30-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis under tidsbegränsningen på 24 timmar.

 • Trelleborg

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Trelleborg (pdf)

  På sjukhusområdet i Trelleborg finns parkering utanför huvudentrén, med infart från Hedvägen.

  Timparkering

  Pris: 6 kr/timme mellan klockan 06.00 - 22.00.
  Du kan betala med bensin-/betalkort eller mynt i betalautomaterna.

  Abonnemangskort för anställda i Region Skåne

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangsskort för parkering. Abonnemangskort går att köpa i en av betalautomaterna. Kortet garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300 kr/30 dagar.

  Parkering för rörelsehindrade

  På Trelleborgs sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Ystad

  Foto: Mats Persson

  Karta över sjukhusområdet i Ystad (pdf)

  På sjukhusområdet i Ystad finns flera parkerinsplatser. Samtliga är avgiftsbelagda klockan 06.00 - 22.00, alla dagar.

  Timparkering

  Alla parkeringsplatser på sjukhusområdet är tillgängliga för timparkering. 

  Pris: 10 kr/timme
  Du kan betala med både mynt och kort i betalautomaterna.

   

  Abonnemangskort för anställda i Region Skåne

  Du som är anställd i Region Skåne kan köpa abonnemangsskort för parkering. Du kan köpa kortet i betalautomat BA 24, som finns på parkeringsplatsen med infart från Lasarettsgatan/Sankta Helenas väg samt automat BA 27, som finns vid infart från Thorssons väg. Abonnemangskort garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Pris: 300kr/30 dagar. 

  Parkering för rörelsehindrade

  På Ystads sjukhusområde finns ett 10-tal reserverade platser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.

  Här parkerar du gratis.

 • Ängelholm

  Foto: Mats Persson

  Parkeringskarta över sjukhusområdet i Ängelholm (pdf)

  På Ängelholms sjukhusområde finns avgiftsbelagda parkeringsplatser i parkeringshus samt utomhusparkeringar.

  Hälsostaden Ängelholm AB hanterar all parkering inom sjukhusområdet, läs mer på Halsostaden.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter