Kartor och parkering - sjukhusområden

Kartor och parkeringsavgifter för besökare på Region Skånes sjukhusområden hittar du på sjukhusens webbplatser.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter