E-hälsokampanj 1177 Vårdguiden

Ökat förtroende

Som en del av det RD-beslut kring e-hälsomedel som fattades tidigare i år, kommer vi att vända oss till våra invånare med en kampanj.

Det primära syftet med kampanjen är att öka invånarnas förtroende för 1177 Vårdguiden, öka invånarnas möjlighet att stärka den egna hälsan, samt att synliggöra sambandet mellan Region Skåne och 1177.  Det finns mängder av trygg och faktagranskad information, samt e-tjänster, på 1177 Vårdguiden som vi vill öka kännedomen om och få invånarna att förstå nyttan med. 

Myter och sanningar

Kampanjen fokuserar på konceptet Myter och Sanningar, och om olika sjukdomstillstånd med personnära budskap, humor, värme och människor i bild som nödvändiga ingredienser. 

Fokus på föräldrar

De primära målgrupperna för den inledande delen av kampanjen är blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Målgrupperna är valda efter en kartläggning 2018 för att förbättra mödrahälsovården och förlossningsvården i Sverige.

Här syns kampanjen

Från slutet av november fram till och med juni 2020 kommer kampanjen att dyka upp på Skånetrafikens skärmar, på Region Skånes väntrumsskärmar, i sociala medier, på skyltar på stan, med flera kanaler. Som stillbilder, men även som rörligt material.

Efterhand som fler e-tjänster utvecklas kan kampanjen breddas till att beröra mer innehåll på 1177, riktat till fler målgrupper. Men inledningsvis vill vi att våra berörda mottagare ska bekanta sig med vårt kampanjkoncept och känna att vi bryr oss om deras hälsa.

Kontakt: e-halsa1177vardguiden@skane.seSenast uppdaterad : 2020-05-12