Utvärdering Personcentrerad vård vid diabetes 4 juni 2019

1. I vilken utsträckning tycker du att fortbildningen uppfyllde utbildningsbeskrivningen/utbildningsmålen?  
 
2. Vad uppskattade du mest (i fråga om kursens innehåll och pedagogiska genomförande)?  
 
Kan något bli bättre ( i fråga om kursens innehåll och pedagogiska genomförande)?  
 
4. Hur pass stor nytta tror du att du kommer att ha av denna fortbildning i ditt arbete?  
 
Ange på vilket sätt eller varför inte:  
 
5. Vad tyckte du om utbildningen som helhet?  
 
6. Kommentarer som rör utbildningens praktiska arrangemang (lokal, mat, faciliteter, teknik,etc.)  
 
7. Övriga kommentarer  
 
Tack för din medverkan!  
 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter