Tillgänglighet

Region Skåne står bakom den här webbplatsen. Vi vill att vardgivare.skane.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi redovisar om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vardgivare.skane.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post så hjälper vi dig. 

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav. 

E-post: tillganglighet@skane.se

Svarstiden är normalt en vecka. 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Om du lämnat synpunkt till oss men inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det. 

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen uppfyller delvis villkoren gällande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna beskrivs nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast mars 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Beskriv med text allt innehåll som inte är text (WCAG 2.1, kriterium 1.1.1).
  • Ange i kod vad sidans olika delar har för innehåll (WCAG 2.1, kriterium 1.3.1).
  • Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, kriterium 1.3.2).
  • Se till att text går att förstora utan problem (WCAG 2.1, kriterium 1.4.4).
  • Skriv tydliga länkar (WCAG 2.1, kriterium 2.4.4).
  • Se till att skräddarsydda komponenter fungerar med hjälpmedel (WCAG 2.1, kriterium 4.1.2).
  • Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 2.1, kriterium 4.1.3).
  • Det finns dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns filmer på webbplatsen som saknar textning samt syntolkning.
  • Vissa kontaktformulär är inte fullt ut tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi genomför regelbundet interna tester av vardgivare.skane.se och har även genomfört en oberoende granskning av Metamatrix. Senaste externa bedömningen gjordes juni-augusti 2020.

Webbplatsen publicerades november 2014.

Redogörelsen uppdaterades den 15 september 2020.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter