Frågeformulär - svårigheter i flödet mellan rehabiliteringsinstanser

Detta frågeformulär används inom ett regionalt projekt kring samverkan rehabilitering. Syftet med projektet är att i ett större perspektiv kunna identifiera och samla information kring svårigheter i rehabiliteringsflödet mellan slutenvård/specialistvård, primärvård/LOF och kommun (exklusive psykiatrin). Projektet genomförs under en begränsad tid: 2023-02-01 till 2023-04-30 och berör enbart arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska insatser.

Detta frågeformulär ersätter inte de vanliga avvikelserapporteringarna som sker ex. via Avic, Procapita utan används i förekommande fall parallellt med detta. 

Var god fyll i nedanstående information för att beskriva den svårighet som du upplevt. Svarstid mellan den 1 februari och 30 april.

Frågeformulär

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Vilken profession har du?


Vilken organisation tillhör du?

Är du avsändare eller mottagare av aktuell svårighet i överrapportering?


Till/från vilken profession har du upplevt svårigheter i överrapporteringen?Till/från vilken organisation har du upplevt svårigheter vid överrapporteringen?

Hur togs kontakt? (flera val är möjliga)Upplevd orsak till svårigheter i samverkan kring rehabilitering (flera val är möjliga)
Har återkoppling till mottagande/avsändande verksamhet skett avseende de upplevda svårigheterna?

Vid återkoppling till mottagande/avsändande verksamhet, kontakt med följande profession:
Har återkoppling till mottagande/avsändande verksamhet lett till en förbättring?Har avvikelse gjorts i avsett system?


Om nej, specificera:
Har du fått återkoppling på din avvikelse?När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.