Certifieringsenkät inför 2023

Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) för Allergi-, Astma- och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av allergi-, astma- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

För att underlätta ifyllandet av enkäten är det bra att ha RSid för sjuksköterska/-or och till de som har spirometrikörkort samt e-postadresser till er i teamet.

Det inskickade formuläret ligger till grund för certifieringen av er allergi-, astma-, KOL-mottagning men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

Även om ni inte uppfyller kraven för certifiering eller inte har någon mottagning uppskattar vi att ni fyller i enkäten.

Tips: Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna där ni inte kan uppge ett svar.

Uppgifterna sammanställs av Certifieringsadministratör Bibbi Persson och Certifieringsansvarig Ulrika Berg på Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) Allergi-, Astma- och KOL.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor.

E-postadress: aak.pue.primarvarden@skane.se

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Ort där vårdcentralen/vårdenheten finns. (obligatorisk)

Registrerar ni i Luftvägsregistret (LVR)? Om det finns patientmedgivande går checklistan i PMO automatiskt över till LVR (obligatorisk)Erbjuder ni tobaksavvänjning till astma -KOL patienter? (obligatorisk)Om ni har tobaksavvänjare är den diplomerad?Har någon Spirometrikörkort hos er? (obligatorisk)


Nedan följer frågor om vilka yrkeskategorier som finns i ert astma/KOL-team på enheten.

Erbjuder ni paramedicinsk kompetens vid behov?
Utrustning som ni använder på er enhet (obligatorisk)

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.