Certifiering allergi, astma, KOL 2021

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Det inskickade formuläret blir underlaget för bedömning av er astma, allergi, KOL-mottagning blir certifierad men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

Om ni inte har någon mottagning så fyll i den informationen ni kan för vår kartläggning. Vi tar gärna del av all information ni har om er enhet. Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna när ni inte kan ge ett svar.

Observera att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter vilka  är avgörande för er certifiering. Uppgifterna sammanställs av Benita Björk och Bibbi Persson på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

För att underlätta innan ni påbörjar att besvara frågorna är det bra att ta fram RSid för sjuksköterska/-or och till de som har spirometrikörkort samt e-postadresser till er i teamet.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! 

Formulär certifiering astma-allergi-KOL-2021

Håll muspekaren över fälten för att visa hjälptexter med mer information.

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Uppgifter om er enhet

Sjuksköterskeledd mottagning

Uppgifterna vi frågar om ska gälla er astma-allergi-KOL-mottagning.

Ange namn på ansvarig sjuksköterska/sjuksköterskor.

Registrerar ni i Luftvägsregistret (LVR) ? Om det finns patientmedgivande går checklistan i PMO automatiskt över till LVR. * Obligatoriskt fält.
Finns diplomerad tobaksavvänjare?
Har någon Spirometrikörkort hos er?Teamsamverkan

Ange personer i ert interprofessionella team på astma, allergi, KOL-mottagningen.

Även personer som mottagningen har avtal med räknas in i detta team så länge tjänsten kan erbjudas patienter.

Erbjuder ni paramedicinsk kompetens vid behov? Ange med kryss. * Obligatoriskt fält.

Utrustning på er mottagning

Markera den medicinska utrustning som er astma, allergi, KOL mottagning använder/har tillgång till.

Ange med kryss er utrustning * Obligatoriskt fält.

Vi behöver e-postadress för att kunna skicka ut information. Ange adress till dem i ert team.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.