Certifiering allergi, astma, KOL 2020

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Det inskickade formuläret blir underlaget för bedömning av er astma-, allergi-, KOL-mottagning blir certifierad men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

Om ni inte har någon mottagning så fyll i den informationen ni kan för vår kartläggning. Vi tar gärna del av all information ni har om er enhet. Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna när du inte kan ge ett svar.

Observera att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter vilka  är avgörande för er certifiering. Uppgifterna sammanställs av Benita Björk och Bibbi Persson på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

För att underlätta innan ni påbörjar att besvara frågorna är det bra att ta fram RSid för verksamhetschef, sjuksköterska, ansvarig läkare, fysioterapeut, de som har spirometrikörkort samt eventuellt flera i teamet.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! 

Formulär certifiering astma-allergi-KOL-2020

UPPGIFTER OM ER ENHET

Namn på er vårdcentral/vårdenhet * Obligatoriskt fält.
Ort där vårdcentralen finns. * Obligatoriskt fält.
Ange bolagsnamn för privat vårdgivare
Namn på verksamhetschef * Obligatoriskt fält.
Verksamhetschef - e-post

SJUKSKÖTERSKELEDD MOTTAGNING

Uppgifterna vi frågar om ska gälla er astma-allergi-KOL-mottagning.

Ange namn på ansvarig sjuksköterska/sjuksköterskor.

Sjuksköterska 1 - namn
Sjuksköterska 2 - namn
Sjuksköterska 3 - namn
Registrerar ni i Luftvägsregistret? * Obligatoriskt fält.Ange namn på sjuksköterska/-or med minst 15 hp inom området
Arbetar ni med strukturerad tobaksavvänjning, ange namn
Finns diplomerad tobaksavvänjare?
Har någon Spirometrikörkort hos er?

TEAMSAMVERKAN

Ange personer i ert interprofessionella team på astma, allergi, KOL mottagningen.

Även personer som mottagningen har avtal med räknas in i detta team så länge tjänsten kan erbjudas patienter.

Ange namn på ansvarig läkare för mottagningen
Läkare 2 - namn
Läkare 2 - RSid
Ange namn på fysioterapeut om det finns för mottagningen.
Finns dietist - ange e-post
Finns arbetsterapeut? e-Postadress
Finns kurator - ange e-post
Finns psykolog i teamet? Ange e-Postadress

Utrustning på er mottagning

Markera den medicinska utrustning som er astma, allergi, KOL mottagning använder/har tillgång till.

Ange med kryss er utrustning * Obligatoriskt fält.Uppgiftslämnare, ange namn och befattning för den som fyllt i formuläret. * Obligatoriskt fält.
Uppgiftslämnare e-post
Sjuksköterska 1- e-postadress
Sjuksköterska 2- e-postadress
Sjuksköterska 3 - e-postadress
Läkare 1 - e-post
Läkare 2 - e-postadress
Fysioterapeut e-post

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter