Certifiering allergi, astma, KOL 2020

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Det inskickade formuläret blir underlaget för bedömning av er astma-, allergi-, KOL-mottagning blir certifierad men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper.

Om ni inte har någon mottagning så fyll i den informationen ni kan för vår kartläggning. Vi tar gärna del av all information ni har om er enhet. Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna när du inte kan ge ett svar.

Observera att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter vilka  är avgörande för er certifiering. Uppgifterna sammanställs av Benita Björk och Bibbi Persson på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

För att underlätta innan ni påbörjar att besvara frågorna är det bra att ta fram RSid för verksamhetschef, sjuksköterska, ansvarig läkare, fysioterapeut, de som har spirometrikörkort samt eventuellt flera i teamet.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter