Beställ ny kundkod

Behöver du en ny kundkod för att kunna använda dig av medicinsk service så kan du beställa en genom att fylla i nedanstående formulär.

När du har fått ny Kundkod ansvarar du för att informera de journalsystem där Kundkoden används. Se också till att den gamla Kundkoden stängs efter det att beställda prover besvarats.

Fält som är markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Beställningsformulär - Bild och funktion

Har ni ett avtal? * Obligatoriskt fält.Vilken region? * Obligatoriskt fält.
Avtalet gäller från och med datum * Obligatoriskt fält.
Avtalet gäller till och med (datum) * Obligatoriskt fält.

Uppgifter om enhet eller mottagning

Namn på enhet/mottagning * Obligatoriskt fält.
Namn på avdelning
Gatuadress (enheten/mottagningen) * Obligatoriskt fält.
Postnummer (enheten/mottagningen) * Obligatoriskt fält.
Ort (enheten/mottagningen) * Obligatoriskt fält.
Land (enheten/mottagningen) * Obligatoriskt fält.
Telefonnummer till kontaktperson på enhet * Obligatoriskt fält.
Telefonnummer till LARMSVAR * Obligatoriskt fält.

Uppgifter om fakturamottagare

Organisationsnummer (fakturamottagare) * Obligatoriskt fält.
Namn (fakturamottagare) * Obligatoriskt fält.
Namn 2 (fakturamottagare)
Referens (fakturamottagare) * Obligatoriskt fält.
Adress (gatuadress, postnummer och ort till fakturamottagare) * Obligatoriskt fält.

Uppgifter om beställare

Är du anställd av Region Skåne och arbetar på Medicinsk Service? * Obligatoriskt fält.Ange ditt RS-id * Obligatoriskt fält.
Namn (beställare) * Obligatoriskt fält.
E-post (beställare) * Obligatoriskt fält.
Telefonnummer (beställare) * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter