Beställ ny kundkod/MG-kod

Behöver du en ny kundkod/MG-kod för att kunna använda dig av medicinsk service så kan du beställa en genom att fylla i nedanstående formulär.

Fält som är markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Beställningsformulär

Ange uppgifter om vårdenhet/ mottagning, dit provsvar skall skickas:

 
Har vårdenheten ett giltigt avtal med något landsting i Sverige idag? *
 

Ange Kundkodens/ MG-kodens giltighetstid: * (avtalets längd)

 
 

Ange uppgifter om fakturamottagaren:

 

OBS: Om Referens/Beställning id/Kostnadsställe krävs för betalning/hantering av faktura i er kundreskontra, vänligen ange det i beställningen.

Tänk på att använda endast en referens/kostnadsstället/beställningsid per Kundkod/MG-kod.

 
 

Information om beställaren/ uppgiftslämnaren:

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter