Ansökan viss specialistvård i Sverige och utomlands

Om det finns behov av vård som inte kan erbjudas inom den offentligt finansierade vården i Sverige, eller om synnerliga skäl föreligger kan verksamheter inom Region Skånes specialistvård ansöka om planerad specialistvård utomlands eller hos privat vårdgivare i Sverige (som inte har avtal med någon region).

Beslut om ersättning kan inte beviljas för behandling som påbörjats innan beslut fattats!

Ansökan ska vara tillstyrkt av verksamhetschef.

Regelverk och rutiner för Viss specialistvård utomlands

Ansökningsblankett

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter