Ansökan viss specialistvård i Sverige och utomlands

NYA RUTINER från och med 1 januari 2021.

Bakgrund 

Om det finns behov av vård som inte kan erbjudas inom den offentligt finansierade vården i Sverige, eller om synnerliga skäl föreligger har verksamheter inom Region Skånes specialistvård tidigare kunnat ansöka om planerad specialistvård utomlands eller hos privat vårdgivare i Sverige (som inte har avtal med någon region). Ansökan har skickats till Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning enligt särskild rutin och avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning har haft ansvar för regelverk/rutiner och för beviljad vård har HSN haft kostnadsansvaret.

Denna rutin upphörde 31 december 2020.

Från och med 1 januari 2021

Enligt överenskommelse i RHL överförs från och med 1 januari 2021 medel och ansvar för hantering till FV SUS (Skånes universitetssjukvård) samt till FV PHH (Psykiatri, habilitering och hjälpmedel). Respektive förvaltning (SUS och PHH) har ansvar för att utarbeta egna rutiner för fortsatt hantering.

För sådan vård som beviljats före 31 december 2020 och där behandlingsdatum avser 2021 har HSN fortsatt kostnadsansvar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!