Asylsökande och flyktingar

Region Skåne har skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård till asylsökande och flyktingar. Här hittar du samlad information om bland annat riktlinjer, hälsoundersökning och samarbetspartners.

Du får inte avvisa asylsökande och andra (motsvarande) från mottagningen med hänvisning till att personen är asylsökande. Alla har rätt till en bedömning oavsett ursprung, det vill säga att få bemötas och bedömas professionellt.

Samlad information om vård av personer från andra länder hittar du på sidan Vård av personer från andra länder.

Policy, riktlinjer och tillämpningar

Myndigheter och samarbetspartners

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter