Ansökan om inrikes rehabilitering på Valjeviken

Region Skåne har avtal med Valjeviken avseende inrikes rehabilitering. 

Rehabiliteringen är avsedd för individer med varaktig nedsättning i funktionstillståndet på grund av neurologisk sjukdom som inte kräver sjukhusvård men där patienten är i behov av intensiv träning.

Ansökan kan göras av legitimerad sjukvårdspersonal med insikt och kunskap om patientens rehabiliteringsbehov. Ansökan ska alltid undertecknas/tillstyrkas av behandlande läkare. Ansökan görs på särskild ansökningsblankett.

Regelverk och rutiner för ansökan om inrikes rehabilitering på Valjeviken

Ansökningsblankett

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.