Vaccinering mot covid-19

Alla som bor i Skåne och är över 18 år ska erbjudas gratis vaccination mot covid-19. Här har vi samlat information som kan vara bra att tänka på vid vaccination av personer som inte har svenskt personnummer eller inte talar samma språk som vårdpersonalen.

Region Skåne erbjuder vaccination till alla över 18 år som bor eller tillfälligt bor i Skåne. Man behöver inte vara folkbokförd i Sverige för att erbjudas gratis vaccin. Det inkluderar till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare utan giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

Här har vi samlat information som kan vara bra att tänka på vid vaccination av olika migrantgrupper. Det kan till exempel finnas vissa skillnader i hur du registrerar vaccinationen, eller vilka förberedelser du behöver göra inför besöket.

Alternativ för att boka tid för vaccination

Personer som inte har svenskt personnummer har inte möjlighet att använda e-legitimation för att boka tid för vaccination. Det är därför viktigt att upprätta rutiner som gör det möjligt för även dessa personer att boka tid genom att ringa och att boka tiden på plats hos vårdcentralen.

Identifiering kan ske på olika sätt

Om patienten inte redan är känd ska identitetskontroll ske genom att personen legitimerar sig. Om patienten inte legitimerat sig ska det framgå av patientjournalen om patientens identitet är styrkt på annat sätt än genom identitetshandling eller om man är osäker om identiteten.

För asylsökande patient som saknar pass är LMA-kortet godkänt som legitimation.

Detta innebär dock inte att patienten måste kunna legitimera sig för att få vaccination.

Om patienten inte kan eller inte vill legitimera sig registreras hen under ett reservnummer. Det är viktigt att personen sparar samma reservnummer tills att hen fått andra dosen vaccin.

Så registrerar du vaccinationen

Asylsökande ska registreras under huvudman 95. Papperslösa registreras under huvudman 90 (vuxen).

I registreringsanvisningarna för PASiS och PMO finns detaljerad information om hur asylsökande och papperslösa registreras i journalsystemen. Se särskilt sidorna 14–17.

Boka tolk vid behov

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, om undersökning och behandling. Det är viktigt att boka tolk till vaccinationstillfället när patienten och vårdpersonalen inte talar samma språk.

  • Det går bra att boka telefontolk eller tolk på plats. Det finns också möjlighet att boka On-demand-tolkning via telefon, då ska du få kontakt med en tolk inom fem minuter.
  • Om din verksamhet möter många patienter som pratar andra språk än svenska kan det vara en god idé att boka in tolkar under längre tidssjok. Utgå i så fall ifrån de språken som är vanligast inom er patientgrupp.
  • För att du ska kunna boka tolk måste din enhet ha ett kundnummer hos Region Skånes upphandlade tolkförmedling DigitalTolk. Bokningen görs via DigitalTolks webbsida eller app. Här hittar du information om kundnummer och hur du bokar språktolk: Boka språktolk.

Det finns mycket du som tolkanvändare i hälso- och sjukvården kan göra för att ett tolkat möte ska bli så bra som möjligt. Till din hjälp har vi samlat 20 punkter att checka av innan, under och efter ett tolkat möte med en patient.

Information om vaccinationen på olika språk

På 1177.se finns översatt patientinformation om vaccinationen på olika språk. Informationen om vaccinationen i Region Skåne finns översatt till tre språk:

På Vårdgivare Skåne finns också annat informationsmaterial om vaccinationen mot covid-19. Bland annat översatta affischer och informationsbrevet till personer som är 60 år och äldre i översatta versioner som är anpassade för utskrift.

Folkhälsomyndighetens faktablad ”Bra att veta om vaccination mot covid-19” finns på många olika språk och kan vara ett stöd inför, under och efter vaccinationen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.