Uppehållstillstånd

De som har uppehållstillstånd och inte är folkbokförda i Sverige har generellt inte rätt till subventionerad hälso- och sjukvård, utan får betala hela kostnaden. Dock finns ett par undantag, se nedan.

De som har uppehållstillstånd av följande skäl och som framgår av uppehållstillståndet har rätt till subventionerad vård:

  • av medicinska skäl fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än ett år enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716)
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för att närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål (bevispersoner) enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
  • fått tidsbegränsat uppehållstillstånd för kortare tid än tre år på grund av tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda i Sverige (massflykting). 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen

Dessa grupper har rätt till omedelbar vård och vård som inte kan anstå när de uppvisar uppehållstillstånd, där ovan nämnda paragrafer finns angivna. För sådan vård betalar de som patienter samma avgifter som asyls��kande.

Patientavgifter för asylsökande och papperslösa

Registrering

Dessa grupper ska registreras med huvudman 95, på samma sätt som asylsökande. LMA-nummer (dossiernummer) ska också läggas in i PASiS. Ni ska också skriva in i informationsraden i personuppgiftsbilden, uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl, bevisperson eller massflykting.

Obs! Det är GSF Patientservice som har uppdraget för hela Region Skåne att återsöka kostnaderna gällande asylsökande.

Olika typer av uppehållstillstånd

En person som kommer till Sverige från ett annat land kan söka uppehållstillstånd av olika skäl: exempelvis på grund av arbete, studier, anknytning eller för att söka asyl. En person som har fått uppehållstillstånd får ett uppehållstillståndskort utfärdat av Migrationsverket.

Uppehållstillstånd kan vara tillfälliga eller permanenta.

Ansöka om att bli folkbokförd

De som har fått uppehållstillstånd ska kontakta Skatteverket för att ansöka om att bli folkbokförda. Att vara folkbokförd innebär att du också får personnummer med de fyra sista siffrorna.

Flytta till Sverige (Skatteverket.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter