Registrering i VeraAsyl och PASIS

Information om hur du registrerar asylsökande och papperslösa i VeraAsyl och PASIS.

Vägledande information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.