Registrering i VeraAsyl och Pasis

Information om hur du registrerar asylsökande och papperslösa i VeraAsyl och Pasis.

Om registrering

Instruktion för provtagning vid ofullständig legitimation

Pasis

Registrera papperslösa med huvudman 90 (vuxen) eller 91 (barn).

Registrera asylsökande som huvudman 95.

Denna registrering gör att din verksamhet får rätt ersättning.

VeraAsyl Hälsoplan

Du kan ta fram en lista på asylsökande som ska erbjudas hälsoundersökning inom en viss vårdcentrals närområde.

VeraAsyl Hälsoplan är ett administrativt system som används istället för bild 699 i Pasis. För att komma in i systemet behöver du behörighet.

I Pasis fortsätter du att registrera hälsoundersökningen och hantera reservnummer på samma sätt som tidigare.

Du beställer behörighet till VeraAsyl Hälsoplan via Vårdgivarservice.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.