Registrering i VeraAsyl och PASIS

Information om hur du registrerar asylsökande och papperslösa i VeraAsyl och PASIS.

VeraAsyl Hälsoplan

Via VeraAsyl Hälsoplan kan du ta fram en lista på asylsökande som ska erbjudas hälsoundersökning inom en viss vårdcentrals närområde.

VeraAsyl Hälsoplan är ett administrativt system som används istället för bild 699 i PASiS. För att komma in i systemet behövs specifik behörighet.

I PASiS fortsätter du att registrera hälsoundersökningen och hantera reservnummer på samma sätt som tidigare.

Behörighet till VeraAsyl Hälsoplan ska beställas via Vårdgivarservice.

Information VeraAsyl Hälsoplan (pdf)

PASIS

I PASiS ska papperslösa registreras med huvudman 90 (vuxen) eller 91 (barn).

Asylsökande registreras som huvudman 95.

Denna registrering gör att ni som verksamhet får rätt ersättning.

Mer om registrering:

Lathund för provtagning vid ofullständig legitimation (länk)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter