En viktig bok om omsorg

Här kan du ta del av övningar och tips som presenteras i boken. Du kan också ladda ner hela metodhandboken i digitalt format eller beställa hem den i bokform.

Materialet riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa. Det är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega.

I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situation många ensamkommande unga befinner sig i.

Att fly ensam och ung innebär många påfrestningar. Många ensamkommande unga påverkas även negativt av svåra omständigheter i Sverige, inte minst den långa väntan under asylprocessen. Vi vet att många lider av psykisk ohälsa till följd av dessa livsvillkor. Att erbjuda omsorg och behandlingsinterventioner som är anpassade till denna målgrupps specifika livssituation är därför viktigt.

Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser.

Ladda hem boken

En viktig bok om omsorg, 248 sidor (pdf)

Utbildning

En kompletterande utbildning som ger ökad kunskap om ensamkommande ungas specifika livskontext och vilka insatser olika personalgrupper kan göra för att förbättra hälsan hos ensamkommande unga. Utbildningen vänder sig till alla som möter ensamkommande barn och unga och framför allt dig som arbetar med psykisk ohälsa.

Övningar och tips

Beställ boken

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Jag arbetar inom en (offentlig eller privat) verksamhet som har Region Skåne som uppdragsgivare: (obligatorisk)


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.