Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn får samma hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, som övriga barn bosatta i Sverige. Hälso- och sjukvården ansvarar också för att de får en hälsoundersökning.

Ensamkommande är de barn och ungdomar under 18 år som kommer till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare.

Ansvar

Kommunerna ansvarar för mottagandet, boendet och omsorgen om ensamkommande barn och ungdomar. Ansvaret gäller både asylsökande och ensamkommande barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

Regionen ansvarar för att:

  • asylsökande ensamkommande barn får samma hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, som övriga barn bosatta i Sverige.
  • erbjuda en hälsoundersökning.

Hälsoundersökningen kan beställas av:

  • God man
  • Släkt de unga bor hos
  • Personal från ett anläggningsboende
  • Skolan

När någon av ovanstående tar kontakt med vården för en hälsoundersökning av barnet ska de ta med LMA-kort (eller annat dokument som visar att barnet är asylsökande) och LMA/dossnr.

Region Skåne ansvarar för kostnaden för hälsosamtal/hälsoundersökning till barn som inte fyllt 18 år, med undantag för de hälsosamtal som beställs av andra myndigheter.

Varje barn som omhändertas för samhällsvård har inför placeringen rätt till en läkarundersökning på begäran av socialtjänst.

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst (HUBS)

Hjälp att stötta ensamkommande unga

Metodhandboken "En viktig bok om omsorg" är framtagen av Region Skåne och riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa.

I metodhandboken kan du slå upp specifika frågor eller få stöd när de egna metoderna och arbetssätten upplevs otillräckliga eller inte anpassade för den utsatta situation många ensamkommande unga befinner sig i.

Ta del av hela boken, övningar och tips

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.