Misstänkt ärftlig tjocktarmscancer

Denna broschyr riktar sig till den som bedömts kunna ha en ärftlig ökad risk för tjocktarmscancer.

Materialet  innehåller information om utredningsgången och möjligheterna till åtgärder för att förebygga tjocktarmscancer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter