Kondomhandboken

Kondomhandboken vänder sig framförallt till personal som arbetar eller vill arbeta med samtal kring kondomer och säkrare sex.

Kondomhandboken kan läsas från början till slut i ett sträck, men är i första hand tänkt att fungera som en uppslagsbok där kondomproblem som uppkommer i samtal kan slås upp direkt.

Det är endast personal inom Skåne som kan beställa Kondomhandboken. Övriga får höra av sig till respektive kunskapsnätverk med önskemål om beställning av handboken.

Dokument

Beställ kondomhandboken

Namn:
Verksamhet:
Kommun
Vänligen skriv om det är intern/extern post :
Leveransadress
E-mail:
Telefonnummer:
Önskat antal handböcker:
Obs! Handboken vänder sig till personal och är inte tänkt att delas ut till ungdomar och unga vuxna

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter