Papper och plastartiklar

Avtalat sortiment av kost- och serveringsartiklar, bägare, glas, tallrikar, bestick, servetter, dukar hygienpapper, påsar och säckar.

2020-01-28
Ett nytt avtal börjar gälla 1 februari 2020.

Tänk på att artiklar som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed först utgår när det gamla lagret är slut.

I slutet av katalogen finns en ersättningslista för utgående artikelnummer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter