Välj tandvårdsenhet till ditt barn

Välj tandvårdsenhet till ditt barn

Film att visa på digitala informationsskärmar gällande att välja tandvårdsenhet på 1177.

Filmen kan visas på de skärmar som finns i väntrum och andra platser där patienter vistas. 

Utbudet av tandvårdsenheter består av folktandvårdsenheter och privata tandvårdsenheter som har avtal med Region Skåne. Tanken är att detta ska göra det enklare för Skånes invånare att göra sitt val - genom att logga in på 1177.se.

Är din verksamhet intresserad av att visa filmen kan du mejla malin.mesanovic@skane.se för mer information. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter