Vaccination mot tuberkulos BHV och BB (4 språk)

Information till föräldrar om ställningstagande gällande vaccination mot tuberkulos lämnas ut till alla blivande föräldrar på BB, BHV och MHV.

Nedan hittar du Information till föräldrar på olika språk.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter