Rökning och operation

Rekommendationer till patient om hur man bör förhålla sig till rökning inför en operation. Rökstopp sex till åtta veckor före och efter operation minskar risken för komplikationer. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter