Om du skadas i vården

Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Den här broschyren ger patienten en förenklad information om Löfs patientförsäkring.

Kontakta patientnamnden.kansli@skane.se om du vill beställa broschyren.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter