Mat vid IBS

Informationsmaterial till dig i primärvården som arbetar med kostrådgivning i patientmöten.

Genom livsstilsförändringar kan personer med IBS (Irritable Bowel Syndrome) förbättra sin livskvalitet.

När det gäller matvanor och livsmedelsval finns flera konkreta råd som påverkar symtomen. I materialet sammanställs de på ett konkret och användbart sätt.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter