Långvarig smärta (föreläsning)

En föreläsningen om hur det är att leva med långvarig smärta. Vad är orsakerna, hur behandlas det, vilken forskning finns och vilka fysiologiska och psykologiska samband påverkar?

Föreläsningen arrangerades av Skånes universitetssjukhus, Smärtrehabilitering, Kunskapsområde långvarig smärta och Patientforum.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter